Dřevěná okna,
dveře,
schody
2012

(navrhování, výroba,
zkoušení, použití)

Brno
2. - 3. 2. 2012

Kontakty

Seminář
SPŠ Hranice
Studentská 1384
753 01 Hranice

seminar@seminar-okna.cz

(více v menu Kontakty)
Vyzvedávání pošty

Jméno:

Heslo:
Správa semináře
 

ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE VE STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBĚ

 Střední průmyslová škola Hranice uspořádala v únoru ve spolupráci s Moravskoslezským dřevařským klastrem v pořadí již X. ročník mezinárodního odborného semináře „DŘEVĚNÁ OKNA, DVEŘE, SCHODY 2011“. Akce je určena pro podnikatele, projektanty, architekty, výrobce, stavební firmy, investory, učitele a další odborníky se zájmem o danou problematiku. Během dvou dnů odborných prezentací se představilo na 20 přednášejících z vysokých škol, odborných zkušeben, výrobců strojního zařízení a dodavatelů nových technologií i materiálů.                      Rozmanitost přednášek byla velmi rozsáhlá a nejvíce časového prostoru zaujímaly oblasti: tepelně technické vlastnosti oken a dveří, možnosti energetických úspor otvorových výplní, výroba oken a dveří na CNC obráběcích centrech a vliv povrchové úpravy stavebně truhlářských výrobků na jejich životnost. Mezi zajímavé prezentace patřilo představení nové certifikované tvrdé dřeviny pro výrobu oken Red grandis (eukalyptus). Ve vestibulu školy byl vytvořen prostor na miniveletrh, kde probíhaly prezentace obchodních firem a vystavovaly se nové technologie, nástroje, materiály i výrobky, které příjemně dotvářely atmosféru odborného semináře. Z uvedeného ročníku je patrné, že se již stalo tradicí uspořádat toto setkání na zdejší střední průmyslové škole, která je zaměřena na výuku studijního oboru nábytkářská a dřevařská výroba. Školu i město tak každoročně navštěvuje na 150 účastníků z celé ČR i ze Slovenska a prostřednictvím semináře se navazuje spolupráce s odbornou praxí a vysokými školami. Mezi významné hosty této akce patřila starostka města Hranic Ing. Radka Ondriášová.

Cílem setkání bylo také podpořit význam zpracování dřeva jako sympatické ekologické suroviny a poukázat na jeho příznivé vlastnosti při výrobě stavebně truhlářských výrobků, které značně ovlivňují naše životní prostředí. Nedílnou součástí byla i výměna kontaktů a zkušeností spolupracujících výrobních a obchodních firem i školních a zkušebních institucí.

   Ing. Petr Fusek - pořadatel semináře

 Další, v pořadí již XI. ročník mezinárodního odborného semináře „DŘEVĚNÁ OKNA, DVEŘE, SCHODY 2012“, je plánován v únoru 2012.

 Odborný seminář je zaměřen na téma navrhování, výroba, zkoušení a použití dřevěných oken, dveří, schodů.

Dřevo je ekologická surovina moderního člověka s vynikajícími užitnými vlastnostmi, je mimořádným materiálem z hlediska teplotní stability, odolnosti požárům, tepelné izolace, ekologické nezávadnosti a také krásy.

Seminář je určen zejména architektům, projektantům, výrobcům, stavebním firmám, investorům, učitelům ale i široké veřejnosti se zájmem o danou problematiku.

 Pořadatel:      

Střední průmyslová škola Hranice, obor Nábytkářská a dřevařská výroba a

Nadační fond SPŠ Hranice.www.sps.hranet.cz